Certyfikaty

Potwierdzenie jakości

Certyfikaty TUV (CE 1008)

Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikat niemieckiej firmy TUV Rheiland, zarówno moduł B oraz moduł C. Oznaczenie CE na naszych produktach gwarantuje najwyższe standardy w zakresie wykonania oraz bezpieczeństwa produktów. Już w 2012 roku wszystkie nasze wyrzutnie otrzymały certyfikat bezpieczeństwa. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, której wszystkie oferowane wyrzutnie posiadają certyfikat CE.

Od powstania w 1872 roku, grupa TÜV Rheinland rozwinęła się z regionalnej organizacji badawczej w czołowego międzynarodowego dostawcę usług w dziedzinie kontroli. Dzięki nowym pomysłom, wiedzy i globalnej sieci, TÜV Rheinland przyczynia się do tworzenia bardziej konkurencyjnych i bezpiecznych wyrobów, usług i systemów. Misją i naczelną zasadą grupy TÜV Rheinland jest ciągłe dążenie do poprawy bezpieczeństwa i jakości w celu sprostania wyzwaniom wynikającym z interakcji pomiędzy człowiekiem, technologią i środowiskiem.

Certyfikaty BAM (BAM - F2 – 1131)

Nasza pirotechnika oferowana na rynek niemiecki oprócz certyfikatów CE dodatkowo posiada certyfikaty BAM Federal Institute. Są one niezbędne przy wprowadzeniu pirotechniki na rynek niemiecki. Certyfikaty BAM obejmują badania fizyko-chemiczne pirotechniki pod względem bezpieczeństwa oraz jakości wykonania.

Instytut BAM jest częścią Ministerstwa Gospodarki i Technologii Republiki Federalnej Niemiec, który poprzez innowacyjne badania i pomiary jest odpowiedzialny za:
- wspieranie transferu technologii w kluczowych obszarach gospodarki Niemiec
- kontrole fizyczne i chemiczne specjalistycznych materiałów i urządzeń
- wdrażanie i ocenę właściwości fizycznych i chemicznych produktów
- usługi doradcze dotyczące bezpieczeństwa materiałów dla rządu Niemiec
- współpraca w tworzeniu regulacji prawnych oraz standardów bezpieczeństwa
- rozwój bezpieczeństwa technologii i chemii.