Certyfikaty

Potwierdzenie jakości

Logo

Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikat niemieckiej firmy TUV Rheiland, zarówno moduł B oraz moduł C. Oznaczenie CE na naszych produktach gwarantuje najwyższe standardy w zakresie wykonania oraz bezpieczeństwa produktów. Już w 2012 roku wszystkie nasze wyrzutnie otrzymały certyfikat bezpieczeństwa. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, której wszystkie oferowane wyrzutnie posiadają certyfikat CE.

Od powstania w 1872 roku, grupa TÜV Rheinland rozwinęła się z regionalnej organizacji badawczej w czołowego międzynarodowego dostawcę usług w dziedzinie kontroli. Dzięki nowym pomysłom, wiedzy i globalnej sieci, TÜV Rheinland przyczynia się do tworzenia bardziej konkurencyjnych i bezpiecznych wyrobów, usług i systemów. Misją i naczelną zasadą grupy TÜV Rheinland jest ciągłe dążenie do poprawy bezpieczeństwa i jakości w celu sprostania wyzwaniom wynikającym z interakcji pomiędzy człowiekiem, technologią i środowiskiem.

Logo

Nasza pirotechnika oferowana na rynek niemiecki oprócz certyfikatów CE dodatkowo posiada certyfikaty BAM Federal Institute. Są one niezbędne przy wprowadzeniu pirotechniki na rynek niemiecki. Certyfikaty BAM obejmują badania fizyko-chemiczne pirotechniki pod względem bezpieczeństwa oraz jakości wykonania.

Instytut BAM jest częścią Ministerstwa Gospodarki i Technologii Republiki Federalnej Niemiec, który poprzez innowacyjne badania i pomiary jest odpowiedzialny za:

  • wspieranie transferu technologii w kluczowych obszarach gospodarki Niemiec
  • kontrole fizyczne i chemiczne specjalistycznych materiałów i urządzeń
  • wdrażanie i ocenę właściwości fizycznych i chemicznych produktów
  • usługi doradcze dotyczące bezpieczeństwa materiałów dla rządu Niemiec
  • współpraca w tworzeniu regulacji prawnych oraz standardów bezpieczeństwa
  • rozwój bezpieczeństwa technologii i chemii.
Logo

Gaoo Fireworks otrzymała szwajcarski certyfikat dopuszczający nasze produkty na tamtejszy rynek. Przeprowadzona w Bundesamt für Polizei, Zentralstelle Explosivstoffe w Szwajcarii analiza naszych wniosków importowych zatwierdziła, iż spełniamy wszelkie wymagane przez Fedpol, czyli Federalny Urząd Policji w Szwajcarii, wymagania i tym samym dołączyliśmy do grona firm, które mogą sprzedawać swoje produkty na tamtejszy rynek!

Jak podaje Fedpol - około 1700 ton przedmiotów pirotechnicznych lub fajerwerków oraz 3000 ton materiałów wybuchowych jest wykorzystywanych co roku w Szwajcarii. Około 90 procent wszystkich fajerwerków pochodzi z importu. Import i produkcja w Szwajcarii podlegają ścisłej kontroli na szczeblu federalnym.

Logo

CerTrust Ltd. has world-class expertise in testing and certification services on the field of pyrotechnics.

We are both a Notified Body in the European Union in the conformity assessment procedures for pyrotechnic articles and we are actively involved in the regular meetings of the Notified Bodies, the standardisation committees, so we are up to date on the latest developments in the area and regulations.

Our experts are internationally recognised, not to mention that we are in daily contact with manufacturers, distributors and importers. Our pyrotechnic certificates cover all categories of the directive.