Nagrody

Logo

1. "WIKTORIA - ZNAK JAKOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW"

w kategorii Ochrona Środowiska
za stosowanie etyki w biznesie, która buduje i wpływa na rozwój polskiej gospodarki w zakresie ochrony środowiska.

Logo

2. "EKOLAURY POLSKIEJ IZBY EKOLOGII"

w kategorii Ekoprodukt - Zielone Technologie
za innowacyjność, nowoczesność i oryginalność produktów linii GAOO SPECTRUM, ogromny zasięg możliwego zastosowania ekologicznej technologii oraz uzyskany efekt ekologiczny

Logo

3. "SREBRNY LAUR INNOWACYJNOŚCI"

w konkursie na najlepsze produkty innowacyjne pod patronem:

  • Polska Akademia Nauk (PAN)
  • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Ministerstwo Cyfryzacji
  • Ministerstwo Infrastruktury
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • Główny Urząd Miar.

Otrzymany za nowatorski rozwój firmy w kierunku ekologii, umiejętność
przezwyciężania trudności przy tworzeniu innowacyjnych produktów i lata pracy nad
ekologiczną formułą.

Logo

4. "INNOWACJA ROKU"

pod patronem Polskiej Akademii Nauk
za innowacyjne właściwości – opracowanie formuły fajerwerków, która w znaczący sposób ogranicza niekorzystny wpływ na środowisko poprzez ograniczenie zawartości metali ciężkich i zredukowanie hałasu.

Logo
Logo

5. "LAUR KONSUMENTA - ODKRYCIE ROKU"

za innowacyjny charakter produktów, które potrafią wzbudzić zaufanie Klientów, czyli zastosowanie specjalnie opracowanego tworzywa sorpcyjnego wiążącego szkodliwe jony metali ciężkich;
ekologiczną, a przy tym cichszą formułę fajerwerków, która doskonale odpowiada na aktualne potrzeby rynku.

Logo
Logo

6. "LIDERZY INNOWACJI POMORZA I KUJAW"

za innowacyjność firmy w regionie, własny zespół naukowo-badawczy i wprowadzenie inteligentnego, ekologicznego rozwiązania.

Logo

7. "STABE! COMPANY"

„INNOVATION AWARD 2020”
w kategorii innowacyjny wynalazek pirotechniczny przyznana w ramach konkursu targów branżowych PYROFORUM na terenie Niemiec za innowacyjny wynalazek pirotechniczny